معماری در پاویون هنر ایران، بینال 2015 ونیز

IRAN Pavilion, 56th International Art Exhibition of Venice

خدمات

  • طراحی پوستر

کارفرما

  • وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

سال طراحی

  • 1393