جشنواره هنر و معماری ایران در ارمنستان

IRANIAN Art & Architecture Festival ( Yerevan - ARMENIA )

خدمات

  • طراحی پوستر , طراحی بروشور

کارفرما

  • وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

سال طراحی

  • 1395